Politikalarımız

Kalite Politikamız

 • Kaliteli ve sağlıklı hizmetin verilmesi için dürüst, disiplinli, saygılı, iyi ahlaklı ve sürekli eğitim alan personel ile çalışmayı
 • Yüksek kalitede hizmet üretmeyi ve hizmetin sürekliliğini ve güvenilirliğini garanti etmeyi
 • Müşteri odaklı ve güven üzerine kurulu bir hizmet anlayışı ile topluma ve çevreye değer katmayı,
 • Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, taşeronlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli olarak arttırmayı,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermeyi,

İzlenebilir çalışma sistemiyle kalite sistemini sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt ederiz.

İSG Politikamız

 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
 • Yürürlükte olan İSG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin oluşturulan isg kurallarına uymalarını sağlamayı,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmeyi ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 

Çevre Politikamız

 • Faaliyetlerimizde çevre ile olan ilişkimizi ön planda tutarak sürdürülebilir çevre için sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Doğal kaynakların çevre sorumluluğu bilinci ile etkin kullanımını sağlamayı, çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Ulusal Çevre Mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmeyi,
 • Atıklarımızın Ulusal Atık Mevzuatları doğrultusunda kaynağında azaltılmasını ve ilgili atık türlerini işlemeye yetkilendirilmiş işletmeler aracılığıyla bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı eğitim faaliyetleri düzenleyerek personelimizi periyodik olarak eğitmeyi,
 • Enerji kaynakları seçilirken çevre dostu ve tasarruflu ürünlerin tercih edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmayı,
 • Tedarikçi seçimlerimizde çevre etiketine sahip, çevre ile uyumlu ürün üreten ve hizmet veren işletmeleri tercih edeceğimizi,
 • Sürdürülebilir Yönetim Politikaları izleyerek gelecek nesillerin çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını koruyacağımızı taahhüt ederiz.